กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง 1/11/2553
พระไตรปิฎกภาษาไทย 45 เล่ม 26/1/2553
มหาสติปัฏฐานสูตร 26/1/2553
วิปัสสนานัย 1 26/1/2553
วิปัสสนานัย 2 26/1/2553
วิธีเจริญสติแบบง่าย ๆ 26/1/2553
คุณธรรมของคนดี 26/1/2553
เชิญร่วมงานบุญประจำปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
งานนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 28/12/2561
 
วัดโพธิ์ชัย จะปรับปรุงศาลาการเปรียญเก่า ใช้งบประมาณ 2.5 ล้านบาท
วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม จะดำเนินการปรับปรุงศาลาการเปรียญเก่า ศาลาการเปรียญหลังนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 กว้าง 13 เมตร ยาว 16 เมตร สภาพปัจจุบันเก่าและทรุดโทรม หลังคารั่ว ฝ้าหลุด และปูนที่ฉาบรอบศาลากระเทาะหลุด กระเบื้องปูพื้นแตกร้าวหมดสภาพ 11/5/2556
 
       
       
พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่องค์พระธาตุศรีเงินคำ
 

เทคโนโลยีก้าวหน้า โลกออนไลน์รวดเร็ว ยิ่งพลาดไปทำบาปกรรมได้ง่าย ระวัง!
 
ภาพบูรณะ เปลี่ยน ซ่อมหลังคาศาลาการเปรียญ
สวดมนต์เสาร์ต้นเดือน
บุญข้าวจี่ ปี 2559
บรรยากาศวัดโพธิ์ชัย
งานวัดโพธิ์ชัย นางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
คณะศรัทธาบ้านนางัว ร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยการเวียนเทียนรอบพระธาตุศรีเงินคำ

สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 2 คน
      วันนี้ 11 คน
      เมื่อวานนี้ 36 คน
      เดือนนี้ 1,049 คน
      เดือนที่ผ่านมา 1,352 คน
      ทั้งหมด 234,497 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com