เรื่อง *
รายละเอียด *
ชื่อ - นามสกุล *
ที่อยู่
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์ *
Security code *
   
   
คริกที่รูปเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
 
1. มาจากอุดรธานี วิ่งไปนครพนม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 2346 ตรงบ้านดอนเชียงบาน เพื่อไปนาหว้า
2. มาจากนครพนม เลี้ยวขวาเข้าถนน 2346 ตรงบ้านดอนเชียงบาน เพื่อไปนาหว้า
3. มาจากอ.อากาศอำนวย เข้าอ.นาหว้า วิ่งเข้าถนนนาหว้า-สกลนคร( 2346) พระธาตุศรีเงินคำอยู่ห่าง อ.นาหว้า3.5 กม.
4. มาจากศรีสงคราม ผ่าน อ.นาหว้า วิ่งตรงมาตามถนนนาหว้า-สกลนคร( 2346) พระธาตุศรีเงินคำอยู่ ห่าง อ.นาหว้า 3.5 กม.

สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 5 คน
      วันนี้ 35 คน
      เมื่อวานนี้ 106 คน
      เดือนนี้ 762 คน
      เดือนที่ผ่านมา 1,343 คน
      ทั้งหมด 232,858 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com