เมื่อปี พ.ศ. 2544 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยได้ไปปฏิบัติธรรมในสำนักหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย อ. ปลาปาก จ. นครพนม ได้ความคิดว่า การจะสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวได้ จะต้องมีการบูชาพระรัตนตรัย ตามหลักพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการบูชามี 2 อย่าง คือ

  1. อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิ่งของ มีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
  2. ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการปฏิบัติ มีให้ทาน รักษาศีล ภาวนา เพื่อส่งเสริมให้มีการบูชาทั้ง 2 อย่าง จึงได้สร้างสถานที่สำหรับทำการบูชาขึ้น คือ 1. สร้างสำนักปฏิบัติธรรม คือป่าห้วยหวาย ห่างจากวัดประมาณ 2 หลักกิโลเมตร 2. สร้างเจดีย์พระธาตุศรีเงินคำ เพื่อบรรจุระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดโพธิ์ชัย
ก่อนสร้างมีการประชุมชาวบ้านนางัวทั้งหมู่1 , หมู่ 2 , หมู่ 8 ได้แจ้งจุดประสงค์ของการสร้างเจดีย์ให้ทราบ ทุกคนต่างมีความปลื้มปิติยินดีอนุโมทนาสาธุการ จะพร้อมเพียงกันช่วยสร้างให้สำเร็จ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ทราบข่าวก็ได้อนุโมทนาร่วมทำบุญด้วย


พระธาตุศรีเงินคำ กว้าง 12 เมตร สูง 39 เมตร ลักษณะองค์เจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมมีซุ้มพระลักษณะคล้ายพระธาตุอิงฮัง ในประเทศลาว

วางศิลาฤกษ์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยท่านเจ้าคุณหลวงปู่คำพันธ์โฆสปัญโญ หรือพระสุนทรธรรมมากร วัดธาตุมหาชัย อ. ปลาปาก จ. นครพนม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์  วันที่ 12 สิงหาคม 2547 ขุดฐานกว้าง 12 เมตร ลึก 3 เมตร ลงหินศิลาแรงก้อนใหญ่ โดยรถสิบล้อ จำนวน 25 เที่ยว วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2547 ทำการตอกเสาเข็ม หน้า 50 ยาว 10 เมตร จำนวน 12 ต้น เหลือหัวเสาเข็มจากใต้ดิน 1 เมตร 50 เซ็น ธันวาคม พ.ศ.2547 ช่าง ได้ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร จากหัวเสาเข็ม ทำเสาตอหม้อขึ้นมาบนดินแล้วเดินคานสานกัน ก่อฐานเอวขันธ์ สูง 2 เมตร ปีพ.ศ.2548 และปีพ.ศ.2549 หยุดการก่อสร้างไว้ 2 ปี  ปีพ.ศ.2550  สร้างต่อจากเอวขันธ์เดิม 2 เมตร ขึ้นไปเป็น 8 เมตร ถึงซุ้มหลังคาองค์พระ ชั้น 2 รวมเป็น 10 เมตร ปีพ.ศ.2551 สร้างจากซุ้มองค์พระชั้น 2 จากเดิม 10 เมตร ขึ้นไปถึงยอดเจดีย์ รวม 29 เมตร รวมความสูงจากพื้นดิน ถึงยอดที่เป็นปูน 45 เมตร ไม่รวมยอดฉัตร

ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ลักษณะเป็นเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมมีซุ้มประดิษฐานพระปางประจำวันเกิด จำนวน 11 ซุ้ม เป็นพระจำวันเกิด 7 ซุ้ม และข้างบนเป็น พระปางประทานพร 4 ซุ้ม องค์เจดีย์มี 4 ชั้นทุกชั้น มีการประดิษฐานพระพุทธรูปไว้บนยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ห้องชั้น 3 ก่อนถึงเต้าปลีกล้วยประดิษฐานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ เป็นพระเก่าแก่คู่บ้านคู่วัดมานาน

สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าพระธาตุศรีเงินคำ
คือตั้งแต่เริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเจดีย์ มีคนเอาเงินเอาทองมาให้เพื่อร่วมสร้าง จึงตั้งชื่อว่าศรีเงินคำ หมายถึงพระธาตุที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเงินคำแก่ผู้มาทำบุญและเคารพสักการบูชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ทางวัดได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอเป็นประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ พระมหาเจดีย์ พระธาตุศรีเงินคำ

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มีหนังสือที่ พ 907 /2551 ลง วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.251 ความว่า……..ได้นำความขึ้นกราบทูลทรงทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงอนุโมทนาและประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ พระมหาเจดีย์ วัดโพธิ์ชัย วันที่ 27 ธันวาคม 2551 ทางวัดโพธิ์ชัยจึงได้เดินทางไปรับพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีบุคคลเดินทางไปรับด้วยดังนี้

1. พระมหาขัยวุฒิ พุทฺธวโร               เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
2.  นายสมบูรณ์   วะชุม       ผู้ใหญ่บ้านนางัว  หมู่ 1
3.  นายบุญมี   อินทริง
4.  นายวงศกร   นิวงษา
5.  นายแบ้งค์   อินทริง
6.  นางดอกไม้   อินทริง
7.  นางวารี   ธวัชวะชุม
8.  นางชุม   วงศ์ศรีชู
9.  นางสมหมาย    อุสาพรหม
10.  นางอุไร   ลาวิลาส
11.  นางนวย   อุสาพรหม
12.  นางเสนอ   อุสาพรหม

(ปัจจุบัน พระธาตุศรีเงินคำ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
เชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์พระธาตุศรีเงินคำ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารพาณิชย์ จำกัด สาขานาหว้า (นครพนม)
ชื่อบัญชี วัดโพธิ์ชัย เพื่อสร้างเจดีย์
เลขบัญชี 761-2 18855-5

ติดต่อท่านเจ้าอาวาส พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร 083 3283 295


สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 19 คน
      วันนี้ 49 คน
      เมื่อวานนี้ 106 คน
      เดือนนี้ 776 คน
      เดือนที่ผ่านมา 1,343 คน
      ทั้งหมด 232,872 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com