วัดโพธิ์ชัย เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านนางัว  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 102 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 39 กิโลเมตร

ปัจจุบัน                  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อที่ 8 ไร่
ทิศเหนือ                จดทางสาธารณะ
ทิศตะวันออก       จดห้วยน้ำเทิน
ทิศตะวันตก          จดทางหลวงแผ่นดิน
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

ภาพเก่าศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัย
  1. อุโบสถ 1 หลัง กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2487 
    ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2490
  2. เจดีย์พระธาตุศรีเงินคำ กว้าง 12 เมตร สูง 39 เมตร
  3. ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 13 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ. 2497
  4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 หลัง เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. 2487

วัดโพธิ์ชัย  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2444 โดยมีนายแห้ว  วงศ์ศรีชู เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด

ลำดับเจ้าอาวาส

1.  พระขันตี                                  พ.ศ. 2444 – 2452
2.  พระครูปัญญา                         พ.ศ. 2452 – 2468
3.  พระอินทร์                               พ.ศ. 2468 – 2470
4.  พระวงศ์                                   พ.ศ. 2470 – 2487
5.  พระเกด                                    พ.ศ. 2487
6.  พระครูสิริมงคล                      พ.ศ. 2487 – 2529
7.  พระครูโพธิชยานุกูล             พ.ศ. 2529 – 2540
8.  พระมหาชัยวุฒิ  พุทฺธวโร     พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน

สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 2 คน
      วันนี้ 32 คน
      เมื่อวานนี้ 106 คน
      เดือนนี้ 759 คน
      เดือนที่ผ่านมา 1,343 คน
      ทั้งหมด 232,855 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com