ประเภท คำค้น

พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่องค์พระธาตุศรีเงินคำ
7/1/2553
 

เทคโนโลยีก้าวหน้า โลกออนไลน์รวดเร็ว ยิ่งพลาดไปทำบาปกรรมได้ง่าย ระวัง!
การด่าคนอื่น การเขียน Post ประจานคนอื่น การแชร์เรื่องที่เขาด่า เหยียดหยาม ทะเลาะกันนั้น คือการทำบาปอย่างหนึ่ง เทคโนโลยีก้าวหน้า ก็มีด้านลบ โลกออนไลน์กระจายข้อมูลรวดเร็ว ก็มีด้านลบ แต่ถ้าเรามีสติ รู้เท่าทันโลกเทคโนโลยี รู้เท่าทัน social media ไม่หลงไปกับกระแส เราก็จะรอดพ้นจากการทำบาปกรรมได้ 10/12/2559
 

ก่อนสร้างหนี้ ก่อนกู้เงิน ก่อนยืมเงิน ตรวจสอบดูตัวเองให้ละเอียด
หนี้เหมือนไม้ขีดไฟ ไม้ขีดไฟแม้จะก้านเล็ก ๆ ก้านเดียวก็สามารถเผาบ้านทั้งหลังเผาเมืองทั้งเมืองได้ หนี้ก้อนเล็ก ๆ ก็ทำให้คนที่ก่อหนี้ เดือดร้อน ฉิบหาย สิ้นเนื้อประดาตัวได้ ก่อหนี้ ยืมเงินก็เหมือนกำลังเล่นกับไฟ ถ้าบริหารจัดการไม่ได้ ไฟคือหนี้นี้จะเผาตัวเราทั้งเป็น 10/12/2559
 
"กุดเลาะกุดกว้าง"บ้านนางัว ชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าและน้ำ
11/2/2553
 
ทั้งหมด 4 รายการ 1 / 1

สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 12 คน
      วันนี้ 60 คน
      เมื่อวานนี้ 106 คน
      เดือนนี้ 787 คน
      เดือนที่ผ่านมา 1,343 คน
      ทั้งหมด 232,883 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com