วัดโพธิ์ชัย จะปรับปรุงศาลาการเปรียญเก่า ใช้งบประมาณ 2.5 ล้านบาท

วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม จะดำเนินการปรับปรุงศาลาการเปรียญเก่า

ศาลาการเปรียญหลังนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 กว้าง 13 เมตร ยาว 16 เมตร สภาพปัจจุบันเก่าและทรุดโทรม หลังคารั่ว ฝ้าหลุด และปูนที่ฉาบรอบศาลากระเทาะหลุด กระเบื้องปูพื้นแตกร้าวหมดสภาพ

งบประมาณปฏิสังขรณ์ครั้งนี้  จำนวน 2,500,000 บาท

ขอเชิญร่วมทำบุญปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญหลังนี้ด้วยกัน

 

ติดต่อท่านเจ้าอาวาส พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร
083 3283 295 โทรศัพท์ 042-597484


เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด ( 4 kb )

เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2556 | อ่าน 3653
เขียนโดย วัดโพธิ์ชัย นางัว

       

อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ


สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 17 คน
      วันนี้ 47 คน
      เมื่อวานนี้ 106 คน
      เดือนนี้ 774 คน
      เดือนที่ผ่านมา 1,343 คน
      ทั้งหมด 232,870 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com