งานนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐

เชิญร่วมงานบุญประจำปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

งานนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน
๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม

กำหนดการ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

                ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงาน ประธานในพิธีโดยนายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
                                 พิธีรำถวายพระธาตุ โดยนักเรียนโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์บ้านนางัว
                ๐๙.๓๐ น. พิธีตั้งกองบุญประทายข้าวเปลือก
                               พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
                               พิธีทอดถวายผ้าป่าบำเพ็ญกุศลของคณะเจ้าภาพจากหมู่บ้านต่าง ๆ
                                บำเพ็ญบุญนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน ตลอดทั้งวัน 

                ๑๙.๐๐  น. มหรสพตามประเพณี

 ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

                ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรเช้า
                ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                               พิธีทอดถวายผ้าป่าบำเพ็ญกุศลของคณะเจ้าภาพจากหมู่บ้านต่าง ๆ
                                บำเพ็ญบุญนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน  ตลอดทั้งวัน

                ๑๙.๐๐  น. มหรสพตามประเพณี
                ๒๑.๐๐  น. เริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปี ตลอดไปจนถึงเวลา ๑ นาฬิกาของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

 

๑ มกราคม ๒๕๖๐

                ๐๗.๐๐ น. ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า
                ๐๙.๐๐ น. ทอดถวายกองบุญประทายข้าวเปลือก
                ๑๐.๐๐ น. เสร็จพิธี


เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด ( 4 kb )

เขียนเมื่อ 10 ธันวาคม 2559 | อ่าน 1570
เขียนโดย วัดโพธิ์ชัย นางัว

       

อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ


สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 20 คน
      วันนี้ 25 คน
      เมื่อวานนี้ 22 คน
      เดือนนี้ 430 คน
      เดือนที่ผ่านมา 856 คน
      ทั้งหมด 230,066 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com