เทคโนโลยีก้าวหน้า โลกออนไลน์รวดเร็ว ยิ่งพลาดไปทำบาปกรรมได้ง่าย ระวัง!

การด่าคนอื่น  การเขียน Post ประจานคนอื่น การแชร์เรื่องที่เขาด่า เหยียดหยาม ทะเลาะกันนั้น คือการทำบาปอย่างหนึ่ง
เทคโนโลยีก้าวหน้า ก็มีด้านลบ  โลกออนไลน์กระจายข้อมูลรวดเร็ว  ก็มีด้านลบ
แต่ถ้าเรามีสติ รู้เท่าทันโลกเทคโนโลยี รู้เท่าทัน social media ไม่หลงไปกับกระแส เราก็จะรอดพ้นจากการทำบาปกรรมได้

รู้ให้ทันลักษณะคำที่เป็นบาปกรรมที่คนในโลกนี้ มักกระทำอยู่เสมอและทำหนักมากในโลกออนไลน์ทุกวันนี้คือการแสดงออกต่อกันด้วย
1. คำหยาบคาย
2. คำด่าชนิดต่างๆ
3. คำเหยียด 
4. คำสาปแช่ง
5. คำที่ใช้สื่อให้ความหมายในทางลบ
6. คำที่สื่อนัยถึงอวัยวะเพศชายหญิง
7. คำที่บอกว่าเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ

การทำบาปทางวาจานั้น ทุกวันนี้ ทำกันได้ง่าย และถ้าเราไม่มีสติมากพอก็อาจจะพลาดไปทำกับเขาด้วย

บาปกรรมนั้น คนอื่นเขาจะทำก็ช่างเขา แต่เราอย่าพลาดไปร่วมวง อย่าพลาดไปร่วมทำกรรมแบบนี้กับเขา 
และคนที่ทำบาปกรรมนี้ แม้เขาจะเป็นคนเด่น คนดัง คนรวย คนมียศ มีตำแหน่ง มีฐานะก็ช่างเขา เราอย่าหลงเชียร์ อย่าหลงปลื้มเวลาคนพวกนี้ไปทำบาปกรรม

บอกเตือนตัวเองว่า เราเป็นคนยุคใหม่ ต้องมีปัญญารักษาตัวเองให้ห่างจากบาปกรรมให้ได้
คิดให้ละเอียดก่อนพูด ก่อนเขียน ก่อนแชร์ ก่อน like ในโลกออนไลน์
จงศรัทธา เชื่อถือ และมั่นคงในหลักการทางพระพุทธศาสนาเสมอ นั่นคือ

อกุศล แปลว่า บาปกรรม หรือความชั่วทางวาจา 4 อย่าง (เหล่านี้ เราต้องหลีกเลี่ยง)
1. มุสาวาท หมายถึง พูดเท็จ พูดโกหก หลอกลวง พูดตรงความเป็นจริง รวมถึงการทำเอกสารปลอม การเขียนหรือประกาศ Post ข้อความต่าง ๆ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การสร้งเรื่องเท็จต่าง ๆ เราต้องหลีกเลี่ยง
2. ปิสุณวาจา หมายถึง พูดกระแหนกระแหน พูดส่อเสียด พูดยุยง ยั่วยุให้คนแตกแยก พูดแหย่ให้คนทะเลาะกัน เราต้องหลีกเลี่ยง
3. ผรุสวาจา หมายถึง การพูดคำหยาบ  ไม่สุภาพ ประเภท ด่า แขวะ กระทบกระเทียบแดกดันใส่คนอื่น เราต้องหลีกเลี่ยง
4. สัมผัปปลาปะ หมายถึง การพูดเพ้อเจ้อ เลื่อนลอย ไม่มีเหตุมีผล เราต้องหลีกเลี่ยง

ชีวิตจะสงบ เรียบง่ายและมีความสุข มีความมั่นคง เมื่อเราไม่ไปข้องแวะกับบาปกรรมทางวาจาพวกนี้

ถ้าคนที่เรารักและรู้จักไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ ถ้าเราพอห้ามได้ ก็ห้าม พอแนะนำได้ ก็แนะนำ
แต่เมื่อห้ามและแนะนำแล้ว เขายังไปเกี่ยวข้องไปทำอยู่อีก ก็ต้องปล่อยไป เพราะทุกชีวิตมีการกระทำเป็นของตัวเอง และต้องได้รับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำทุกอย่างของตัวเอง

สำหรับคนที่ยังทำบาปกรรมทางวาจาอยู่ เราก็แผ่เมตตาให้เขา เผื่อเขาจะมีดวงตามองเห็นว่า สิ่งที่เขากำลังพูดกำลังทำอยู่นั้น มันคือบาปกรรมที่จะติดตามเขาไปยาวนานและเขาจะได้รับผลที่เผ็ดร้อนต่อไปในวันข้างหน้าไม่จบสิ้น


เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด ( 4 kb )

เขียนเมื่อ 10 ธันวาคม 2559 | อ่าน 1549
เขียนโดย วัดโพธิ์ชัย นางัว

       

อ่าน สาระความรู้ อื่นๆ


สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 25 คน
      วันนี้ 55 คน
      เมื่อวานนี้ 106 คน
      เดือนนี้ 782 คน
      เดือนที่ผ่านมา 1,343 คน
      ทั้งหมด 232,878 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com