เชิญร่วมงานบุญประจำปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กำหนดการ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

                ๐๙.๐๐ น. ยกช่อฟ้า อุโบสถ
                            
                ๐๙.๓๐ น. พิธีตั้งกองบุญประทายข้าวเปลือก
                               พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
                               พิธีทอดถวายผ้าป่าบำเพ็ญกุศลของคณะเจ้าภาพจากหมู่บ้านต่าง ๆ
                               บำเพ็ญบุญนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน ตลอดทั้งวัน

                ๑๙.๐๐  น. เวียนเทียน /มหรสพตามประเพณี

 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

                ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรเช้า
                ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                               พิธีทอดถวายผ้าป่าบำเพ็ญกุศลของคณะเจ้าภาพจากหมู่บ้านต่าง ๆ
                               บำเพ็ญบุญนมัสการพระธาตุศรีเงินคำ ไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ล้าน  ตลอดทั้งวัน
                ๑๙.๐๐  น. เวียนเทียน  มหรสพตามประเพณี
                ๒๑.๐๐  น. พิธีสวดมนต์ข้ามปี ตลอดไปจนถึงเวลา ๑ นาฬิกาของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

 

๑ มกราคม ๒๕๖๒

                ๐๗.๐๐ น. ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า
                ๐๙.๐๐ น. ทอดถวายกองบุญประทายข้าวเปลือก
                ๑๐.๐๐ น. เสร็จพิธี


เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด ( 4 kb )

เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2561 | อ่าน 303
เขียนโดย วัดโพธิ์ชัย นางัว

       

อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ


สถิติเว็บไซต์
      ขณะนี้ 10 คน
      วันนี้ 57 คน
      เมื่อวานนี้ 106 คน
      เดือนนี้ 784 คน
      เดือนที่ผ่านมา 1,343 คน
      ทั้งหมด 232,880 คน
นับ 15 ธ.ค.2552
ประกาศงานบุญ งานกุศล
เว็บไซต์ที่เกียวข้อง
มหาบาลีวิชชาลัย ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี
สายด่วนชาวพุทธ ปรึกษาปัญหาชีวิตฟรี
วัดป่ากาญจนาราม (วัดป่าห้วยหวาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บอกบุญ ประกาศข่าวงานบุญ ข่าวปริวาสกรรม
วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนา ชลบุรี
สมัครเป็นครูกับ SchoolJob
การท่องเทียวนครพนม
จังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า
ที่ว่าการอำเภอนาหว้า นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า นครพนม
สถานีตำรวจภูธรนาหว้า นครพนม
+ มหาจุฬาอาศรม
+ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
+ วิปัสสนาไทย
วัดญาณเวศกวัน (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)
ฐานข้อมูล ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ
วัดหนองป่าพง (หลวงปูชา) อุบลราชธานี
มหาเถรสมาคม
84000 พระไตรปิฎกออนไลน์
Budpage เครือข่ายชาวพุทธ
ดังตฤณ เสียงธรรม บทความออนไลน์
เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมะ
แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 08 3328 3295
อีเมล์ : sringernkam@gmail.com