คริกที่รูปเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
 
1. มาจากอุดรธานี วิ่งไปนครพนม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 2346 ตรงบ้านดอนเชียงบาน เพื่อไปนาหว้า
2. มาจากนครพนม เลี้ยวขวาเข้าถนน 2346 ตรงบ้านดอนเชียงบาน เพื่อไปนาหว้า
3. มาจากอ.อากาศอำนวย เข้าอ.นาหว้า วิ่งเข้าถนนนาหว้า-สกลนคร( 2346) พระธาตุศรีเงินคำอยู่ห่าง
อ.นาหว้า3.5 กม.
4. มาจากศรีสงคราม ผ่าน อ.นาหว้า วิ่งตรงมาตามถนนนาหว้า-สกลนคร( 2346) พระธาตุศรีเงินคำอยู่
ห่าง อ.นาหว้า 3.5 กม.